سلسله طاهریان و بررسی قیام آنها و فتح افغانستان

مطالب دیگر:
📗پاورپوینت بانکداری اختصاصی📗پاورپوینت بايوس📗پاورپوینت ارگ سلطانیه📗پاورپوینت تزئینات اسلامی در معماری ايران📗پاورپوینت شیخ بهایی📗پاورپوینت نقش آب در معماری ایرانی اسلامی📗پاورپوینت هندسه در معماری اسلامی📗پاورپوینت تزیینات وابسته به معماری ایران ( مقرنس )📗پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی.......مسجد......1📗پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی.......مسجد......2📗پاورپوینت پنجره ........... کلیپ و عکس های این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.📗پاورپوینت تجزیه تحلیل هدایت و رهبری📗پاورپوینت تجزیه و تحلیل SWOT در سازمان📗پاورپوینت تجزیه و تحلیل بورس📗پاورپوینت تجزیه و تحلیل پوشاک📗پاورپوینت تجزیه و تحلیل حسادت📗پاورپوینت تجزیه و تحلیل ساختمان کامپیوتر📗پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم رادیولوژی📗پاورپوینت تجزیه و تحلیل فولاد ابزار📗پاورپوینت تجزیه و تحلیل ماكروارگونومي📗پاورپوینت تجزیه و تحلیل محیطی📗مقاله ویروس وضدویروس📗پاورپوینت تجزیه و تحلیل مدیریت زمان📗پاورپوینت تجزيه و تحليل سيستم راديولوژی 📗پاورپوینت تجهیزات فنی سیستم تلویزیون
سلسله طاهریان و بررسی قیام آنها و فتح افغانستان|30010052|qyv
در این پست قصد معرفی فایل سلسله طاهریان و بررسی قیام آنها و فتح افغانستان را داریم با ما همراه باشید.

فهرست:ایران و ظهور طاهریانمقدمات قیام طاهریانطاهریانطاهریان و فتح افغانستانایران و ظهور طاهریانمقدمهایرانیان همیشه دارای هوش و زکاوت بالای بوده وهستند و زیر بارحکومت ظلم وستم نمی روند. زمانیکه اسلام وارد ایران شد ایرانیان آن را به عنوان دین عدالت و مساوات پذیرفتند تا از زیر فشار نابرابریهای که در زمان ساسانیان تحمل کرده بودند رهایی یابند. امادر زمان بنی امیه با وجود تبعیضهای زیادی که بوجودآمد و ظلم وستم های که به مردم ایران روا می داشتند بعضی ها را بر آن داشت تا بر ضد این نظام قیام کنند،به همین خاطر با عباسیان که داد حمایت از علویان را سر می دادندهم پیمان شدند و جکومت بنی امیه را ساقط کردند اما بعد از اینکه عباسیان روی کار آمدند بر خلاف وعده های گذشته ی خود عمل کردند و حتی شروع به اذیت وآزار علویان نمودند،با این وجود ایرانیان در این عصر نفوذ زیادی را در دربار عباسیان داشتند و حتی بعضی از وزارت خانه ها را بدست گرفتند.دراین دوره که به دوره عباسیان معروف است ایرانیان از نظر علم و پیشرفت یقینا از اعراب جلوتر بودند به همین لحاظ نهضت ترجمه بیشتر به کمک ایرانیان صورت گرفت اما با گذشت زمان ایرانیان متوجه ظلم وستم عباسیان هم شدند و حرکات استقلالی را بنا نهادند وحتی بعضی ها قیام کردند به امید اینکه به دین گذشتگان خود بر گردندمقدمات قیام طاهریانایرانیان با گذشت چند سال از پیروزی عباسیان به این نتیجه رسیدند که چیزی از این نهضت که توسط آنان به پیروزی رسید نصیبشان نشده است و حتی در بعضی مواقع چیزهای نیز از دست داده اند.اما ما نباید این را فراموش کنیم که در زمان عباسیان به خصوص عصر طلائی آن یعنی (227 132)هجری ایرانیان نقشی را ایفا کردند که هرگز قبل از آن به چنین مقامی نرسیده بودند در واقع امپراطوری عباسی توسط ایرانیان اداره می شد که نقش برامکه را نباید هرگز فراموش بکنیم.با کشته شدن ابومسلم قیامهای مختلفی بر پاشد که همگی آنها صبغه ی دینی و سیاسی داشتند و بهانه ی آنها خونخواهی ابومسلم خراسانی بود.این قیام ها همگی منشا نارضایتی طبقات مختلف اجتماعی دارد که البته بیشتر طبقه ی فرودست روستائی و آنان هنوز چشم به روزهای بهتری داشتند و در پی موعودهای خود می گشتند.البته قیام های اجتماعی در ایران بویژه ،خراسان به زمان امویان باز می گردد که می توان به قیام خَداش داعی بسیار پرشور عباسیان پرداخت،خداش که داعی عباسی بود توسط بکیر بن ماهان راهی خراسان شد.((با در آمدن خداش به خراسان آهسته و پیوسته نوآموزان هوادار عباسیان ناگهان مبدل به سیل گشت،زیرا که خداش دست برد به آموزش بر اساس اعتقادات رازگونه و اجتماعی رایج میان انبوه خراسانیان [1][9].))آئینی که خداش در حال ترویج آن بود مزدکی بود که وی پیروان زیادی را دور خویش جمع کرد که با مخالفت داعیان عباسی و همچنین حاکم اموی خراسان و حتی روحانیون زرتشتی قرار گرفت و خداش توسط حکومت اموی سرکوب و کشته شد.