بررسی روابط کار و تاریخچه و سبک های مدیریت آن و بررسی مشکلات و نقض قانون کار

مطالب دیگر:
📃تحقیق زندان و علوم مربوط به زندان ها📃کار تحقیقی در مورد شكنجه و مجازات آن📃تحقیق آثار فقهى سيد مرتضى علم الهدى📃تحقیق قسامه، تعدد افراد یا تكرار قسم📃کار تحقیقی در مورد مجازات📃مجازات کلاهبرداري اينترنتي📃تحقیق محدوده حقوق جزا در مكان و تحولات نوين در قانون جزاي عمومي📃مسئوليت جزائي اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامي📃پاورپوینت رزم انفرادی📃تحقیق موقعيت تفكردرسيرعمل مجرمانه📃کار تحقیقی در مورد ميقات جحفه📃تحقیق نواقص زندان ها📃تحقیق حالت خطرناك📃ترجمه مقاله انگلیسی با موضوع استراتژی هوشمند زمان‌ بندی وظیفه برای تعادل بار در محاسبات ابری📃بررسى جرم دزدى از ديدگاه از ديدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى📃ترجمه مقاله انگلیسی با عنوان پایگاه داده های رابطه ای در برابر NoSQL: یک بررسی📃تحقیق خطر تكرار جرم در سن و دوره هاي مختلف زندگي بزهكار📃تحقیق دايره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي📃تحقیق درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهر فراملي آن📃تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامي📃ترجمه مقاله انگلیسی با موضوع پردازش موازی گراف های بزرگ، به همراه اصل مقاله📃تحقیق جرم انگاري برخي از عنوان هاي حقوقي در ايران و تاثير ملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن📃تحقیق جامعه، جرم، مجازات، هدف، نوع و خصائص كيفرها📃تحقیق جايگزين هاي زندان هاي كوتاه مدت در حقوق كيفري ايران📃کار تحقیقی با موضوع آمد و شد با جهانگرد غير مسلمان
بررسی روابط کار و تاریخچه و سبک های مدیریت آن و بررسی مشکلات و نقض قانون کار|30010060|qyv
در این پست قصد معرفی فایل بررسی روابط کار و تاریخچه و سبک های مدیریت آن و بررسی مشکلات و نقض قانون کار را داریم با ما همراه باشید.تعاريف روابط كار:_ استراتژي هايی براي مديريت روابط سازمان و كاركنانش. (بنت،1997)_سيستمي از مقررات ، عمليات و توافقات صورت گرفته با استفاده از چانه زني دست جمعي براي اجتناب يا حل تضادهاي سازماني بين كارفرما و مستخدم ._بر طبق تعريف سازمان بين المللي كار(ILO )روابط كار موضوعي است كه هم با روابط بين دولت و كارفرمايان و مستخدمين(يا اتحاديه هاي كارگري)وهم با روابط بين سازمانهاي حرفه اي با يكديگرسروكار دارد.(مانيراماپا وهمكاران،1992)عناصر روابط كار و نقش مديريت دولتي :دولتمديريتكارفرماكارگر

1 دولت : عنصر نظارتي و تنظيم كننده از طريق قوانين ومقررات.2 كارفرما : صاحب سرمايه لازم براي صنعت مورد نظر.3 كارگر يا كارمند : نيروي كار در اختيار سازمان.4 مديريت : به نمايندگي از طرف كارفرما براي تحقق اهداف سازمان،مشاركت كنندگان در فعاليت هاي سازماني (كارفرما ، مستخدم،حتي مشتريان) را هماهنگ مي سازد.اعتماد ، اعتماد مي آورد.در تمامي روابط انساني ، بهترين رويكرد براي هر مساله ،القاء اعتماد متقابلبين كارمندان و كارفرمايان يا مديران مي باشد.مستخدم در بخش خصوصي ودولتي داراي مفهوم و معاني متفاوتي است.به طوري كه:

بخش خصوصيكارگر: تنظيم روابط از طريق روابط كار.

بخش دولتيكارمند: (بخش اعظم نيروي كار دولت):تنظيم روابط از طريق قانون استخدام كشوري.كارگر: تنظيم روابط از طريق قانون استخدام كشوري.انواع تضاد بين كارفرما و كارگر:1 تضاد منافع:گروه هاي مختلف براي كسب منافع بيشتر با يكديگر رقابت مي كنندكه منجر به چانه زني حقوق و دستمزد ، ايجادشرايط جديدكار، توافقات دسته جمعي مي شود. اين نوع تضادها از طريق ((مذاكره)) حل مي شود.2 تضاد مربوط به احقاق حقوق:اين نوع تضاد به علت تخطي يا عدم رعايت شرايط قرارداد توسط طرفين ايجاد مي شود.براي حل آن از روش ((حكميت شخص ثالث)) استفاده مي شود.(بنت،1997)نگرش سيستمي بر روابط كار:تئوري سيستمي توسط ((دانلوپ))ارائه شد كه روابط كار را در فالب فرآيند سيستمي مورد توجه قرار مي گيرد.چانه زنيدلجوئيحكميتقانونگذاريقوانين ومقرراتبازيگرانعوامل محيطيايدئولوژي