بررسی بازار و بازاريابي از لحاظ علمي و ساختار و عناصر آن از دیدگاه مکاتب مختلف

مطالب دیگر:
🔑پاورپوینت آموزش تدریس فارسی اول ابتدایی-با هم بخوانیم خدای مهربان🔑پاورپوینت آموزش تدریس حرف آ ا به کودکان کلاس اول ابتدایی🔑پاورپوینت آموزش تدریس کتاب ریاضی اول ابتدایی-جدول سودوکو🔑پاورپوینت آموزش تدریس عدد 2🔑پاورپوینت شکستگی و انواع آن🔑پاورپوینت آموزش تدریس فعالیت یادگیری فارسی اول ابتدایی-تشخیص صدا و بخش ها و ترکیب🔑پاورپوینت داروی استامینوفن🔑پاورپوینت فیزیولوژی کبد🔑پاورپوینت آموزش تدریس فعالیت یادگیری فارسی اول ابتدایی-بخش نگاره ها🔑پاورپوینت بررسی و درمان بیماران مبتلا به اختلالات شنوایی و تعادل🔑پاورپوینت بهداشت در بلایا و سوانح 🔑پاورپوینت در مورد پانکراتیک🔑پاورپوینت مايعات و اكتروليت ها🔑پاورپوینت مونیتورینگ بی هوشی🔑پاورپوینت درباره اتیولوژی یا سبب شناسی🔑پاورپوینت دارو درمانی بیماری قلبی- عروقی آنژین صدری🔑پاورپوینت فیزیولوژی قلب: الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن🔑پاورپوینت تاریخچه صنایع دستی🔑پاورپوینت انواع سد و سرریز🔑پاورپوینت آموزش تدریس نشانه ض فارسی اول ابتدایی🔑پاورپوینت آشنايی با مقاله و مقاله نويسی🔑پاورپوینت آموزش تدریس حرف لـ ل🔑پاورپوینت نسخه و اصول نسخه نویسی🔑پاورپوینت آموزش تدریس حرف خـ خ🔑پاورپوینت آموزش تدریس درس 17 کتاب بخوانیم اول ابتدایی
بررسی بازار و بازاريابي از لحاظ علمي و ساختار و عناصر آن از دیدگاه مکاتب مختلف|30010064|qyv
در این پست قصد معرفی فایل بررسی بازار و بازاريابي از لحاظ علمي و ساختار و عناصر آن از دیدگاه مکاتب مختلف را داریم با ما همراه باشید.

اشارهبازار از نظر علمي به معني محـل تجمع عده اي از مصرف كنندگان است كه داراي نيازهاي مشترك بوده و از وسيله مبادله يا پول مشتركي در دادوستدهاي خود استفاده مي كنند. در اين فرايند مصرف كنندگان مايل به رفع نيازهاي خود هستند. بدين ترتيب اگر عنصر نياز مشترك يا تمايل به رفع نياز وجود نداشته باشد، عملاً بازاري شكل نخواهد گرفت.براي تشكيل هربازار بايد چهار عامل زير وجود داشته باشد:1 مصرف كننده يا تقاضاكننده2 نياز يا احتياج3 قدرت خريد4 عرضه كننده يا توليدكنندهبازار به مفهوم رايج خود محل تلاقي عرضه و تقاضا است و باتوجه به پايه هاي اصلي تقاضا يعني وجود نياز، وجود قدرت خريد و بالاخره تمايل به اختصاص قسمتي از درآمد يا پول فرد براي تملك كالا، متوجه مي شويم كه همان عناصر چهارگانه بازار در تعريف دوم نيز وجود دارد.چنانچه در هر بازار ميان عناصر چهارگانه ذكرشده ارتباط منطقي يا نظم در مبادله و دادوستد وجود داشته باشد اصطلاحاً مي گويند بــــازار داراي نظم است يا تنظيم شده است. بي ترديد ماهيت بازار، نوع كالاها و چگونگي مبادله آنها در بازارهاي امروز نسبت به بازارهاي سه دهه قبل تفاوت كرده است به عبارت ديگر دادوستد در بازارهاي جديد باتوجه به ابزارها و فناوريهاي جديد اطلاعاتي، روند كسب و كار تجاري را براي مجريان تجارت در سطح خرد و كلان تغييـر داده است زيرا ميان نوع سليقه مصرف كنندگان سنتي و مصرف كنندگان دهه اخير تمايز چشمگيري ايجاد شده است.نيازهاي متغير مصرف كنندگان، وجود نوسان در قدرت خريد آنها و چگونگي ارايه كالاها توسط توليدكنندگان در بازارهاي جديد همگي مويد آن است كه براي ايجاد نظم در بازار بايد مطالعه و تحقيقي عميق در جهت بررسي مفهوم بازار، فرايند، ساختار و عملكرد آن و نيز عناصر موثر بر تنظيم بازار چه به صورت داخلي چه منطقه اي و يا بين المللي به عمل آيد، مثلاً در مطالعه بازارهاي داخلي بايد عوامل تنظيم بازار به خوبي مشخص و براي ايجاد ارتباط درست ميان اين عوامـــــل برنامه ريزي كارشناسانه شود. يا بررسي شود دلايل برهم خوردن نظم بازار كدامند و يا درجه آزادي در تجارت داخلي (واردات) چقدر بر فرايند مناسب بازارها موثر است.چنانچه نگاه بازار، نگاهي بين المللي باشد بايد تاثيرات عضويت در سازمان تجارت جهاني عميقاً بررسي شده و ميزان تاثيرپذيري بازارهاي داخلي به علت حضور در بازارهاي جهاني (صادرات) به درستي مشخص گردد.اين گزارش ويژه نيز درصدد است تا با ارايه تعاريف جديدي از بازار، عوامل موثر در ايجاد نظم در آن و مشكلات اجرايي موجود در فرايند دادوستد در بازار و نيز شيوه عرضه و تقاضا و دلايل ضعيف بودن رقابت در بازار داخلي، نقش قوانين و دخالت دولتها در توفيق يا شكست بازارها و در نهايت مساله توليد و اثر آن بر بازارهاي داخلي و بين المللي را از نگاه كلان، دانشگاهي و اجرايي مورد بررسي قرار دهد.كارشناسان و مسئولان اجرايي كه طي مصاحبه هايي به پرسشهاي ما پاسخ دادند عبارتند از: آقاي دكتر احمد روستا،آقاي دكتر محمدبلوريان تهراني، مشاور بازاريابي و تبليغات، مدرس دانشگاه و موسسات آموزش عالي آقاي دكتر مرتضي نادري، دكتراي اقتصاد و كارشناس اقتصادي

در حاشيه مفاهيم و فرايند بازارهمواره ميان مفهوم بازار به عنوان «نهاد» (INSTITIUTION) و به عنوان يك «نظام» (SYSTEM) آميزشي به وجود مي آيد كه منجر به برداشتهاي اشتباه آميزي مي شود. البته اين آميزش از آن روست كه اين دو مفهوم، عملاً بستگي نزديكي به يكديگر دارند. فرآيندهاي بازار تنها زماني به نحو كامل و دلخــواه عمل مي كنند كه اين نهاد در يك اقتصاد بازاري مستقر باشد؛ چرا كه در يك اقتصاد بازاري، «نهادهاي نابازاري» كمتري وجود دارد و بنابراين موانع كمتري برسرراه عملكرد آزاد مكانيزم بازار قرار دارد. همچنين، هرجا كه بازار بتواند نقش هماهنگ كننده خود را به خوبي بازي كند، آن جا يك نظام بازاري، مستقر است، گرچه انباشته از انواع «نهادهاي نابازاري» باشد. باوجود اين، بايد ميان «نقش نهادين بازار» و «اقتصاد بازار» تفاوت قائل شد.اما منظور از «نهاد بازار» چيست؟ پاسخ مفصل به اين پرسش مستلزم روشن كردن مفاهيم «شرايط، ساختارها و فرآيندهاي بازار» است. بااين حال، شايد بتوان به طور قراردادي پذيرفت كه مجموع اين سه مفهوم با همديگر، نهاد بازار را تشكيل مي دهند