بررسی فضا در معماري و انواع و عناصر آن

مطالب دیگر:
📜مبانی نظری روانشناسی درباره سرطان📜مبانی نظری روانشناسی درباره سیستم مغزی-رفتاری📜جایگاه معاد📜جايگاه خمس در اسلام📜جايگاه غم وشادي در اسلام📜مبانی نظری روانشناسی درباره شخصیت از دیدگاههای مختلف📜جايگاه كرخ در گسترش تشيع📜جايگاه محبت در اسلام📜مبانی نظری طرحواره های ناسازگار اولیه و حوزه های مرتبط با آنها📜بسته کامل نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی فیزیک پیش دانشگاهی (فصل7:فیزیک اتمی)📜نظریه های یادگیری در روانشناسی📜هفت جدول غذایی برای هفت بیماری📜تاریخچه ساخت خودرو و معرفي سيستمهاي ايمني خودرو- در 85 صفحه-docx📜تأسیسات مکانیکی و نحوه محاسبات آن - در 40 صفحه-docx📜نرم افزاری برای برگرداندن فایل های پنهان شده فلش (Back 2 Normal 2.5.2)📜ابزارهای معنوی، مادی و ذهنی رسیدن به ثروت📜بررسی قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران📜پولشویی و اثرات ان بر اقتصاد📜بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی📜مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی📜بررسی عقود شرکت عاریه، وكالت📜فایل بررسی جرم کلاهبرداری📜لوث در نظام حقوقی ایران📜عوامل رافع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء📜بررسی حقوق زوجه بر زوج
بررسی فضا در معماري و انواع و عناصر آن|30010073|qyv
در این پست قصد معرفی فایل بررسی فضا در معماري و انواع و عناصر آن را داریم با ما همراه باشید.فهرست مطالبعنوانمقدمه .......1 فضا چيست ؟ .......2 انواع فضا : ...........2 1 فضاي رياضي و فضاي ادراكي .......2 2 فضاي روز و فضاي شب ..2 3 فضاي عمومي و فضاي خصوصي ...2 4 فضاي مابين ....2 5 فضاي تهي .......3 عناصر فضا .........4 فضاي معماري چه نوع فضاي بايد باشد؟ .........فهرست منابع ..........

مقدمه :وابستگي انسان به فضا ، ريشه هاي عميقي دارد . اين دلبستگي از نياز به درك روابط اجتماعي انسان ، جهت كسب مفهوم و فرمانروايي بر دنياي حوادث و رويدادها سرچشمه مي گيرد . بشر بين خود و اشياء رابطه ايجاد مي كند . بدين معني كه وي خود را به طريق فيزيولوژي با اشياء وفق داده و ايجاد سازگاري مي كند . چون حركات بشر در فضا انجام مي شود ، لذا فضا بيان كننده وجه ويژه اي از ايجاد ارتباط ميان انسان ها و ميان انسان ها و محيط نبوده بلكه صورتي است جامع از هرگونه ايجاد ارتباط و دربرگيرنده آن . بنابراين مي توان بر اين نكته تاكيد كرد كه فضا فقط يك جنبه از ايجاد ارتباط كلي است .در عهد باستان دو نوع تعريف ، مبتني بر دو گرايش فكري براي فضا يافت مي شود : تعريف افلاطون كه فضا را همانند يك هستي ثابت و از بين نرفتني مي بيند كه هر چه به وجود آيد در داخل اين فضا جاي دارد .تعريف ارسطويي كه فضا را به عنوان Topos يا مكان بيان مي كند و آن را جزئي از فضاي كلي تر مي داند كه محدودة آن با محدودة حجمي كه آن را در خود جاي داده است ، تطابق دارد . تعريف افلاطون موفقيت بيشتري از تعريف ارسطو در طول تاريخ پيدا كرد و در دورة رنسانس با تعريف نيوتن تكميل شد و به مفهوم فضاي سهبعدي و مطلق و متشكل از زمان و كالبدهايي كه آن را پر مي كنند درآمد .دكارت بر خصوصيات متافيزيكي فضا تاكيد دارد ، ولي در عين حال با تاكيد بر فيزيك خالص و مكانيكي اصل سيستم مختصات راستگوشه را براي قابل شناسايي كردن وسعت ها به كار برد .بعد از رنسانس به تدريج مفاهيم فضا از موجوديت واقعي آن جدا و بيشتر به جنبه‌هاي متافيزيكي آن توجه شد ، ولي در زمينه هاي علمي ، فضا مفهوم مكاني بيشتري را پيدا كرد .در طراحي معماران كوشش معماران همواره براي خلق فضاهاي مطلوب و سودمند جهت استفاده انسان بوده ، كه براي نيل به اين هدف اطلاع از نحوه برخورد و رفتار او در درون اين فضاها بسيار اهميت دارد . مبلمان ، نور ، رنگ ، عملكرد ، حريم ، احساس ، نحوه استفاده و بطور كلي همة ابعاد كمي و كيفي و رفتار انسان در درون هر فضا «سناريو» ي اين فضا را تعيين مي كند .در اين مقاله ، سعي شده است به اين پرسش پاسخ داده شود كه تعريف فضا چيست؟ فضا در معماري چه مفهومي دارد؟ انواع فضا كدام است ؟و در نهايت پاسخ به پرسش نهايي : فضاي معماري چه نوع فضايي بايد باشد و خصوصيات آن چيست ؟